منشور اخلاقی باشگاه

باشگاه فرهنگی ورزشی شهرخودرو با استعانت از الطاف الهی ، اعتلا ، به عمق و گسترش دادن ارزشهای انسانی و دینی در اندیشه ، عمل و تقویت فضائل اخلاقی و برنامه ریزی برای بهبود رفتارهای فردی گروهی و اجتماعی و فرهنگ سازی و تقویت هویت ملی و بهره مندی از همدلی ، توانایی و ارتقاء اقتدار عمومی از طریق توسعه نظم در ورزشگاه ها همچنین پیاده سازی اهداف فراگیر در وظایف  اهالی فوتبال را با لحاظ همه ملاحضات حرفه ای منبعث از فرهنگ غنی اسلامی ایرانی را بعنوان چارچوب فعالیت خود در کلیه امور اجرایی و ورزشی دانسته و با اصل دانستن مراعات هر یک از شاخصه های ذیل از سوی هریک از اعضای سازمان نظام یافته ، به منشور حاضر را سرلوحه برنامه های باشگاه میداند :

1- تمام کسانی که در باشگاه ، موضوعیتی دارند در بسط و گسترش و اجرای مفاد این منشور مسئولیت حقوقی داشته و در قبال آن موظف می باشند .

2- رعایت شئونات اخلاقی و موازین شرعی و عرفی و احترام به فرهنگ و اخلاق عمومی در چارچوب حقوق  شهروندی از وظایف بازیکنان بوده و مراعات آن الزامی است .

3- مربیان ، سرپرستان ، بازیکنان و کادر فنی و سایر اعضاء ، موظف به رعایت احترام به قوانین انضباطی فدراسیون و باشگاه هستند .

4- عدم استفاده از هرگونه داروی نیروزا و مصرف مواد انرژی زا و سایر موادی که با مصوبات  ابلاغی AFC-FIFA و فدراسیون فوتبال ج 1010 مغایرت داشته توسط بازیکنان
5- کلیه هواداران و تماشاگران در حوزه فعالیت خود مسئول و جوابگوی رفتار و اعمال و گفتار خود خواهند بود .

6- تعهد و تلاش مجدانه تک تک اعضاء باشگاه جهت تحقق اهداف پیش بینی شده برای صعود می باشد .

7- تقویت روحیه کارگروهی و داشتن مرام و منش پهلوانی در میادین ورزش .

8- ارتباط هوشمندانه ، سالم ، شایسته و صمیمانه با دیگر باشگاههای ورزشی و سایر ورزشکاران .

9- احساس مسئولیت کلیه بازیکنان و کادر فنی و مدیریتی نسبت به باشگاه

 

10-  در نظر گرفتن منافع ملی و ترجیح منافع باشگاه بر منافع شخصی

11-   مذموم دانستن تبعیض به هر نوع و شکل آن در کلیه رفتارهای اداری ، ورزشی فرهنگی و اجرایی باشگاه

12-  رعایت کلیه ضوابط ، قوانین و دستورالعملهای فیفا ، کنفدراسیون آسیا و اساسنامه فدراسیون فوتبال و آئین نامه های کمیته انظباطی

13-  پرهیز از هر گونه اقدامی که احتمال بروز مخاطراتی را برای جامعه ورزشی فراهم نماید .

14-  انجام فعالیتهای ورزشی طبق موازین الهی و ارزشهای انسانی و اسلامی در جهت تحقق ارمانها و اهداف باشگاه

15-  ایجاد نظم و ارامش در محیط های ورزشی و غیر ورزشی ، صداقت و متانت در گفتار و عمل

16-  تاش در جهت توانمندسازی باشگاه با جذب افراد توانمند در چارچوب قانون و اهداف باشگاه

17-  رعایت کامل نظم و انظباط در ورود و خروج

18-  حفظ استاندارد های بالای امادگی جسمانی و حضور در تمام تمرینات ، مسابقات اردوها و کلاسهای آموزشی مراسمات