هیئت مدیره و مدیران

مهندس فرهاد حمیداوی : مالک باشگاه

جواد وطنخواه :  نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

حمید رضا کریمویی: عضو هیئت مدیره

مجتبی سرآسیایی: قائم مقام باشگاه و مدیر تیم

هادي ستايشمند: مدير مالي

محمد محمدزاده : مسئول نقل و انتقالات

ناصر شریف پور : مدیر اجرایی

رضاشاهمنصوری : مدیر حقوقی و روابط بین الملل

مدیر روابط عمومی و سخنگوی باشگاه : جواد طاری بخش