کادر فنی تیم بزرگسالان

سرمربی : یحیی گل‌محمدی
مدیر تیم : مجتبی سرآسیایی
مربیان: حمید مطهری ، مصطفی صداقت و محمد عسگری
مربی دروازبانان : داود فنایی
مربی بدنساز : مظاهر رحیم پور