کادر فنی تیم بزرگسالان

سرمربی : یحیی گل‌محمدی

قائم مقام باشگاه: مجتبی سرآسیایی

مربیان: ساکت الهامی ، مصطفی صداقت و محمد عسگری

مربی دروازبانان : داود فنایی

مربی بدنساز : مظاهر رحیم پور