کادر پزشکی تیم بزرگسالان

پزشك: مجيد علاوي طوسي

فيزيوتراپ: علي اعظم معادي

ماساژور: نادر رضايي

ماساژور: سعيد عليزايي

ماساژور: فرهاد آقايي