۱۳۹۸/۰۱/۳۰

گزارش تصویری دوم دیدار نساجی و پدیده شهرخودرو “۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۸”

۱۳۹۸/۰۱/۳۰

گزارش تصویری پایان نیمه اول دیدار نساجی و پدیده شهرخودرو “۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۸”

۱۳۹۸/۰۱/۲۹

گزارش تصویری تمرینات تیم فوتبال پدیده شهرخودرو “۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۸”

۱۳۹۸/۰۱/۲۹

گزارش تصویری دیدار تیم فوتبال نوجوانان زیر ۱۶ سال پدیده شهرخودرو و سپاهان اصفهان

۱۳۹۸/۰۱/۲۸

گزارش تصویری تمرینات تیم فوتبال پدیده شهرخودرو “۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۸”

۱۳۹۸/۰۱/۲۸

گزارش تصویری دیدار تیم فوتبال نوجوانان زیر ۱۶ سال پدیده شهرخودرو و تراکتورسازی