۱۳۹۸/۰۱/۳۰

گزارش تصویری دوم دیدار نساجی و پدیده شهرخودرو “۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۸”

۱۳۹۸/۰۱/۳۰

گزارش تصویری پایان نیمه اول دیدار نساجی و پدیده شهرخودرو “۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۸”

۱۳۹۸/۰۱/۲۹

گزارش تصویری تمرینات تیم فوتبال پدیده شهرخودرو “۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۸”

۱۳۹۸/۰۱/۲۹

گزارش تصویری دیدار تیم فوتبال نوجوانان زیر ۱۶ سال پدیده شهرخودرو و سپاهان اصفهان

۱۳۹۸/۰۱/۲۸

گزارش تصویری تمرینات تیم فوتبال پدیده شهرخودرو “۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۸”

۱۳۹۸/۰۱/۲۸

گزارش تصویری دیدار تیم فوتبال نوجوانان زیر ۱۶ سال پدیده شهرخودرو و تراکتورسازی

۱۳۹۸/۰۱/۲۸

گزارش تصویری دیدار جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار مشهد مقدس و جمعی از مدیران شهری با بازیکنان، عوامل و کادر فنی تیم فوتبال پدیده شهر خودرو

۱۳۹۸/۰۱/۲۶

گزارش تصویری تمرینات تیم فوتبال پدیده شهرخودرو “۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۸”

۱۳۹۸/۰۱/۲۵

گزارش تصویری حضور اعضای کادر فنی و بازیکنان تیم بزرگسال پدیده شهر خودرو در تمرین تیم نوجوانان

۱۳۹۸/۰۱/۲۳

گزارش تصویری دوم دیدار تیم فوتبال پدیده شهرخودرو و نفت مسجد سلیمان ” ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۸”

۱۳۹۸/۰۱/۲۳

گزارش تصویری اول دیدار تیم فوتبال پدیده شهرخودرو و نفت مسجد سلیمان ” ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۸”

۱۳۹۸/۰۱/۲۱

گزارش تصویری تمرینات تیم فوتبال پدیده شهرخودرو “۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۸”