۱۳۹۶/۱۲/۱۸

گزارش تصویری تمرین تیم فوتبال پدیده خراسان “۱۸ اسفندماه ۱۳۹۶”

۱۳۹۶/۱۱/۱۶

گزارش تصویری تمرین تیم فوتبال پدیده “۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۶”

۱۳۹۶/۱۱/۰۱

داور اشتباه كرد!!

۱۳۹۶/۱۰/۲۹

گزارش تصویری اول دیدار پدیده خراسان و استقلال تهران “۲۹ دی ماه ۱۳۹۶”

۱۳۹۶/۱۰/۲۵

گزارش تصویری تمرین تیم فوتبال پدیده “۲۵ دی ماه ۱۳۹۶”

۱۳۹۶/۱۰/۱۰

گزارش تصویری دیدار تدارکاتی پدیده و فجر شهید سپاسی “۱۰ دی ماه ۱۳۹۶”