گزارش تصویری اول دیدار پدیده خراسان و استقلال تهران “29 دی ماه 1396”

۱۳۹۶/۱۰/۲۹

گزارش تصویری اول دیدار پدیده خراسان و استقلال تهران “۲۹ دی ماه ۱۳۹۶”