گزارش تصویری تمرین تیم فوتبال پدیده قبل از دیدار با سپاهان “7 دی ماه 96”

۱۳۹۶/۱۰/۰۷

گزارش تصویری تمرین تیم فوتبال پدیده قبل از دیدار با سپاهان “۷ دی ماه ۹۶”