گزارش تصویری تمرین تیم فوتبال پدیده

۱۳۹۸/۰۴/۲۷

گزارش تصویری : تمرینات تیم فوتبال شهر خودرو خراسان عصر امروز در زمین چمن منزل آباد مشهد پیگیری شد

۱۳۹۶/۱۱/۱۶

گزارش تصویری تمرین تیم فوتبال پدیده “۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۶”

۱۳۹۶/۱۰/۲۵

گزارش تصویری تمرین تیم فوتبال پدیده “۲۵ دی ماه ۱۳۹۶”