گزارش تصویری دیدار امید های پدیده و صنعت مشهد “12 دی ماه 96”

۱۳۹۶/۱۰/۱۳

گزارش تصویری دیدار امید های پدیده و صنعت مشهد “۱۲ دی ماه ۹۶”