۱۳۹۸/۰۵/۰۸

گزارش تصویری: از سر گیری مجدد تمرینات شهر خودرو پس از ۲ روز استراحت

۱۳۹۸/۰۵/۰۲

گزارش تصویری: ادامه تمرینات شهر خودرو در مشهد و حضور باقری در تمرینات

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

گزارش تصویری: تمرینات تیم فوتبال شهر خودرو خراسان پس از یک روز تعطیلی از امروز در مشهد از سر گرفته شد

۱۳۹۸/۰۴/۳۰

گزارش تصویری: پایان دیدار تیم های شهر خودرو خراسان و ذوب آهن اصفهان در مشهد

۱۳۹۶/۱۲/۱۸

گزارش تصویری تمرین تیم فوتبال پدیده خراسان “۱۸ اسفندماه ۱۳۹۶”